Thai Private Hospital Association

รายชื่อ ร.พ. สมาชิก กรรมการสมาคม ประวัติ และวัตถุประสงค์ ติดต่อสมาคม ดาวน์โหลดเอกสาร AEC

The Private Hospital Association, Thailand
ข่าวประจำเดือนนี้
 หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 17
 ขอเชิญฟังบรรยายและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555
 ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้า "ผู้ซื้อพบผู้ผลิต ครั้งที่ 9"
 ขอเชิญฟังบรรยายและประชุมใหญ่สามัญประจำ 2554
 หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 16
 เลื่อนการจัดงานผู้ซื้อพบผู้ผลิต ครั้งที่ 8
 • 13.Center for Healhcare Service.pdf
 • ACE จะรับจะรุกกันอย่างไร.pdf
 • กิจกรรมทางสมาคม.pdf
 • ข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา Thai Private Health Cares Competitiveness in AEC.pdf
 • คุณภาพ โรงพยาบาลเอกชน ไทยสู้เค้าได้.pdf
 • ค่าบริการเหมาจ่ายประกันสังคม.pdf
 • ท้าทายนักบริหารสารธารณสุขรุ่นใหม่สู่ดุลยภาพใหม่การนำของภาคีสาธารณสุขไทย.pdf
 • พันธมิตรที่ขาดกันไม่ได้ ไปไหน ไปกัน21ปีกับความร่วมมือ ของสถานพยาบาลเอกชนกับสำนักงานประกันสังคม.pdf
 • มหาอุทกภัย2511.pdf
 • รัฐบาลจะอย่างไร หากโรงพยาบาลเอกชนขนาดเล็ก ของคนไทยแท้ๆต้องถึงกาลอวสาน.pdf
 • สถานการณ์ธุรกิจบริการสุขภาพของไทย.pdf
 • สถานการณ์เงินกองทุนประกันสังคม.pdf
 • สมาชิกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน.pdf
 • สาธารณสุขประเทศไทยกับ AEC.pdf
 • เสวนาปลดปล่อยโรงพยาาบาลเอกชนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.pdf
 • โรงพยาบาลเอกชนกับแพทยศาสตร์ศึกษา.pdf
 • โรงพยาบาลเอกชนจะไปทางไหน.pdf
 • รายชื่อผู้สมัครกลุ่มผลัดใบ

  ผู้สมัครเบอร์ 53 นพ.สิน อนุราษฏร์ กรรมการบริหารสมาคมฯ / ผู้บริหาร รพ.บำรุงราษฎร์

  ผู้สมัครเบอร์ 54 นพ.พรชัย สัตยาประเสริฐ รพ.ร่มฉัตร นครสวรรค์ / กรรมการเขตภาคเหนือตอนล่างของสมาคมฯ

  ผู้สมัครเบอร์ 55 นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการบริหารสมาคมฯ / ผู้บริหารเครือ รพ.มหาชัย สมุทรสาคร

  ผู้สมัครเบอร์ 56 พญ. จามรี เชื้อเพชระโสภณ รังสีแพทย์ / รพ.บำรุงราษฎร์ สมาชิกสมาคมฯ

  ผู้สมัครเบอร์ 57 นพ.เสถียร ลิ่มพงศ์พันธุ์ กุมารแพทย์ / ผู้บริหารเครือ รพ.พญาไท สมาชิกสมาคมฯ

  ผู้สมัครเบอร์ 58 นพ.เมธ โชคชัยชาญ ผู้บริหาร รพ.ศุภมิตร สุพรรณบุรี / กรรมการเขตภาคกลาง ของสมาคมฯ

  และผู้สมัครเบอร์ 30 นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ อุปนายกสมาคมฯ / ผู้บริหาร รพ.รามคำแหง

  รายงานเมื่อ 28 ตุลาคม 2547
  โดย สมาคม ร.พ. เอกชน


  home
   

  ร.พ. สมาชิก ผู้ให้การสนับสนุน

  ร.พ.กรุงเทพ ร.พ.กรุงธน ร.พ.กล้วยน้ำไท ร.พ.บำรุงราษฎร์ ร.พ.มหาชัย ร.พ.วิภาวดี

  ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ 28523

  สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
  เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  บางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม10320
  โทร 02 7167058-9 โทรสาร 02 7167059
  (The Private Hospital Association, Thailand)